Contact
  ProActive automotive

Sales in beweging

Veel branches kenmerken zich door hevige concurrentie. Andere branches zijn genoodzaakt zich op een meer commercile wijze te manifesteren. Tenslotte zijn er ook branches die jaren van 'spontane groei' hebben gekend.

In welke van bovengenoemde branches uw organisatie zich ook begeeft, n ding hebben ze gemeen: er is een toenemende behoefte aan een professionele en structurele marktbewerking, die zal moeten leiden tot een groei in verkoop en rendement.

Onderscheid middels toegevoegde waarde speelt hierbij een essentile rol. Zeker binnen de zakelijke markt. Het gaat de zakelijke beslisser steeds meer om kostenbeheersing en -besparing, zekerheden en gemak. Het bewerken van deze zakelijke markt vraagt dan ook een andere aanpak dan de particuliere markt. De rol van de verkoper speelt hierin dan een cruciale rol. Hij of zij moet immers deze toegevoegde waarden en zijn advies op een professionele manier onder de aandacht brengen. Veel ondernemingen hebben de stap gezet om serieus werk te maken van de zakelijke markt, anderen staan aan de vooravond van een belangrijke beslissing: stap ik in of stap ik uit?